6η ΥΠΕ

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για την Π.Φ.Υ. (6ης Υ.ΠΕ.)

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 6ης Υ.ΠΕ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Read More