Αρχική > 2020 > Μάρτιος
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 30/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 30/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-30-03-2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-30-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 26/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 26/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-26-03-2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-26-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 24/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 24/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-24-03-2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-24-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 23/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 23/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-23-03-2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-23-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 21/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 21/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: Αντίγραφο του ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-21-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-21-03-2020  

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 20/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 20/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-03-2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020

Read More
6η ΥΠΕ

18.03.2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 19-03-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 2η Απριλίου 2020). ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΣΕΠ-2020 Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού 2020 18.03.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 18.03.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 18.03.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 18.03.2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 18/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 18/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 18-03-2020 Αντίγραφο του ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-18 ΜΑΡΤΙΟΥ-2020

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17/03/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 17-03-2020 Αντίγραφο του ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 17-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020  

Read More