Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANAΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANAΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ)

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020,με ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ τους Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων  ειδικότητας Γαστρεντερολογίας  για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων σύμφωνα με : 

την υπ αριθμ.917/10-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ) ΑΔΑ :6Ρ48446907Β-ΘΜ4 προκήρυξη του Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ο.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

την υπ αριθμ. 2624/10-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )προκήρυξη του Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,

την υπ αριθμ 3755/13-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) προκήρυξη του ΠΓΝΠ, 

 της 1ης έγκρισης του Υ.Υ. 8252/7-2-2020  (5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   : 

 

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (κωδικός θέσης 729)κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ο.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (κωδικός θέσης 689) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (κωδικός θέσης 734) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΠΓΝΠ

 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο