Αρχική > 2021 > Ιανουάριος
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκων Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας σε βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 2η ΕΓΚΡΙΣΗ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας σε βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ

Read More
6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, τον Πίνακα  Αναμοριοδότησης/Επανακατάταξης των πέντε (5) υποψηφίων  ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση της κάτωθι  θέσεως σύμφωνα με :  -την υπ αριθμ.  17132/22-09-20 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,   -Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Ουρολογίας (κωδικός θέσης 6.31) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Ακολουθεί επισύναψη

Read More
6η ΥΠΕ

28-01-2020 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-28-01-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-28-01-2021

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση τελικών πινάκων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη  27 Ιανουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για μία θέση  (1)  θέση του Π.Γ.Ν. Πατρών ((Προκήρυξη υπ. αριθμ.3755/13-02-2020 (Ορθή Επανάληψη ΙΙ)

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 27/ 01/2021 την  Μοριοδότηση/ Κατάταξη (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ )των πέντε πρώτων υποψηφίων που αφορά την Γεα/Γ.Π.54849/21.09.2020 (σχετ.51532,53310) εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (3η Προκήρυξη) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΒ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Read More
6η ΥΠΕ

Τελικός Πίνακας για θέση ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αναρτούμε σήμερα, ημέρα Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα  Τελικής Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση της θέσεως Επιμελητή Β΄ του Π. Γ. Ν. Πατρών,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. (προκήρυξη 10235/16-04-2018 ΑΔΑ: ΩΛ9Μ46906Γ-ΜΜΑ), κωδικός

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκων Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).  , μετά

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα Τετάρτη 20/01/2021 Πίνακας     Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων  για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ.  Γ4α/Γ.Π.54849/21.09.2020 (Σχετ.51532,53310) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής

Read More
6η ΥΠΕ

20-01-2020 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2021

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 20/01/2021 αναρτάται ο πίνακας Τελικής Μοριοδότησης των 5 πρώτων υποψηφίων για τη θέση Ειδικότητας Ακτινολογίας για το Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Read More