6η ΥΠΕ

Τελικός Πίνακας για θέση ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αναρτούμε σήμερα, ημέρα Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα  Τελικής Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση της θέσεως Επιμελητή Β΄ του Π. Γ. Ν. Πατρών,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. (προκήρυξη 10235/16-04-2018 ΑΔΑ: ΩΛ9Μ46906Γ-ΜΜΑ), κωδικός

Read More