6η ΥΠΕ

Ανάρτηση τελικών πινάκων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη  27 Ιανουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για μία θέση  (1)  θέση του Π.Γ.Ν. Πατρών ((Προκήρυξη υπ. αριθμ.3755/13-02-2020 (Ορθή Επανάληψη ΙΙ)

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 27/ 01/2021 την  Μοριοδότηση/ Κατάταξη (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ )των πέντε πρώτων υποψηφίων που αφορά την Γεα/Γ.Π.54849/21.09.2020 (σχετ.51532,53310) εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (3η Προκήρυξη) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΒ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Read More