6η ΥΠΕ

Πίνακας Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα Τετάρτη 20/01/2021 Πίνακας     Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων  για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ.  Γ4α/Γ.Π.54849/21.09.2020 (Σχετ.51532,53310) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής

Read More
6η ΥΠΕ

20-01-2020 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2021

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 20/01/2021 αναρτάται ο πίνακας Τελικής Μοριοδότησης των 5 πρώτων υποψηφίων για τη θέση Ειδικότητας Ακτινολογίας για το Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Read More