6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, τον Πίνακα  Αναμοριοδότησης/Επανακατάταξης των πέντε (5) υποψηφίων  ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση της κάτωθι  θέσεως σύμφωνα με :  -την υπ αριθμ.  17132/22-09-20 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,   -Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Ουρολογίας (κωδικός θέσης 6.31) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Ακολουθεί επισύναψη

Read More
6η ΥΠΕ

28-01-2020 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-28-01-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-28-01-2021

Read More