6η ΥΠΕ

Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ μετά τη συζήτηση των ενστάσεων

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα  Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., με θέμα τη συζήτηση των ενστάσεων, για την πλήρωση των θέσεων, που περιλαμβάνονται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./42951/13-07-2020 (Ορθή Επανάληψη)   Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα

Read More