Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ μετά τη συζήτηση των ενστάσεων

Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ μετά τη συζήτηση των ενστάσεων

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα  Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., με θέμα τη συζήτηση των ενστάσεων, για την πλήρωση των θέσεων, που περιλαμβάνονται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./42951/13-07-2020 (Ορθή Επανάληψη)   Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. & την υπ. αρίθμ. 19148/21-07-2020 (ΑΔΑ: 69ΙΜ46906Γ-Μ42) Προκήρυξη του Π.Γ.Ν. Πατρών.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους Πίνακες θα κληθούν, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως που θα λάβουν ηλεκτρονικά, όπως προσέλθουν στη διαδικασία της κατ’  άρθρα (2) & (4) της υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05-02-2020 (ΦΕΚ 320/Β/06-02-2020), όπως τροποποιημένα ισχύει, Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, δομημένης συνέντευξης.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Αναλυτικός-Μετα τη συζήτηση ενστασεων

Πίνακας καταταξης υποψηφίων Καρδιολογίας μετά τη συζήτηση των ενστασεων

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο