Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ)

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020τους Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων  ειδικότητας Γαστρεντερολογίας  μετά τις συνεντεύξεις για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων σύμφωνα με : 

την υπ αριθμ.917/10-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ) ΑΔΑ :6Ρ48446907Β-ΘΜ4 προκήρυξη του Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ο.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

την υπ αριθμ. 2624/10-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )προκήρυξη του Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,

την υπ αριθμ 3755/13-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) προκήρυξη του ΠΓΝΠ, 

 της 1ης έγκρισης του Υ.Υ. 8252/7-2-2020  (5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   : 

 -Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (Kωδ.θέσης 6.136)κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ο.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (Kωδ. θέσης 6.96) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (Kωδ. θέσης  6.141) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΠΓΝΠ

 Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο