Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ -1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ -1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα 02-12-2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες Α. Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων και

Β. Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας

σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που εμπεριέχετε στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. 5333/05-02-2021 – 3Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του

Υπουργείου Υγείας, για την πλήρωση :

 

– Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.  ειδικότητας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Επιμελητή Β΄

του Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓ. ΑΝΤΡΕΑΣ” (προκήρυξη 5135/9-2-2021)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο