6η ΥΠΕ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΒ΄ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ,3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

Αναρτούμε σήμερα 9/12/2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ Τελικά αποτελέσματα, των  επόμενων υποψηφίων μετά την επανάληψη της διαδικασίας για θέσεις ειδικότητας  Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ , που περιλαμβάνονται στην  3η  εγκριτική απόφαση  Γ4α/Γ.Π. 54849//21/9/2020 ορθή  επανάληψη, λόγω  εξάντλησης των υποψηφίων της πρώτης πεντάδας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΙΑ (1)

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 Απόφασης ΥΥ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των θέσεων της ειδικότητας που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου. Κατά των πινάκων  οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΒ ΄Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ <<Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΣΤΡΙΑ>>

Αναρτούμε σήμερα 9/12/2021  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ ,Πίνακες  αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης (μετά τις ενστάσεις) ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση  Γ4α/Γ.Π. 5333//5/2/2021, 3η ορθή  επανάληψη. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ <<Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΣΤΡΙΑ>>   Scanned from a Xerox

Read More