Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 Απόφασης ΥΥ

Πίνακας Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 Απόφασης ΥΥ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των θέσεων της ειδικότητας που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου.

Κατά των πινάκων  οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας (5) ημερών, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο (2) της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.39417/23-06-2021 ΦΕΚ 2804/30-06-2021 Υ.Α. και τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Αναλυτικός-Νεα Καταταξη-Αναισθησιολογία-Β’2021-Θέση Διευθυντή

Αναλυτικός-Νεα Καταταξη-Αναισθησιολογία-Β΄2021-Θέσεις ΕΑ και ΕΒ

Ανάρτηση Συγκεντρωτικού Πίνακα Αναμοριοδοτησης-Αναισθησιολογία-β’ 2021

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο