6η ΥΠΕ

Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού για Φυσικά Πρόσωπα άνω των 60 ετών.

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. ΦΕΚ-6324-τ.Β΄30.12.2021 ΦΕΚ-Α238-04.12.21 – Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής Πάτρα – Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής Ιωάννινα – Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής Ιωάννινα (Τροποποίηση) Αξιολόγηση αιτημάτων απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού Φυσικών προσώπων που έχουν γεννηθεί έως και την 31η. 12.1961. Διευκρινίζεται ότι τα αιτήματα των

Read More