Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού για Φυσικά Πρόσωπα άνω των 60 ετών.

Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού για Φυσικά Πρόσωπα άνω των 60 ετών.

6η ΥΠΕ

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.
ΦΕΚ-6324-τ.Β΄30.12.2021

ΦΕΚ-Α238-04.12.21

– Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής Πάτρα

– Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής Ιωάννινα

– Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής Ιωάννινα (Τροποποίηση)

Αξιολόγηση αιτημάτων απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού Φυσικών προσώπων που έχουν γεννηθεί έως και την 31η. 12.1961. Διευκρινίζεται ότι τα αιτήματα των Φυσικών Προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4865/2021  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως προς την εξαίρεση τους από την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid-19, θα εξετάζονται από αρμόδιες Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές της 6ης Υ.ΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Γ.Π.οικ. 81185/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6324/τ.Β’/30.12.2021).

Οδηγίες υποβολής αιτημάτων φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών, περί απαλλαγής εμβολιασμού κατά COVID – 19:

Τα αιτήματα διαβιβάζονται με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντα και του θεράποντος ιατρού, μέσω του θεράποντος ιατρού αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών. Στα αιτήματα πρέπει να επισυνάπτεται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης του λόγου εξαίρεσης συνοδευόμενη με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να τεθούν υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.

Επιτροπή ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας  Κα. Ιωάννα Νιφόρα, Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 466583,2610 466605
email:

Επιτροπή ΚΥ Ιωαννίνων Κα. Βλάχου Μαρία και Θεοδώρα Παπαθανασίου, Τηλ. Επικοινωνίας: 26510 28915, 26510 79673
email:

Υπόδειγμα Αίτησης Απαλλαγής από την Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού εδώ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως 10/1/2022.

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο