Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Τελική κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – θέσεις υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π. οικ. 49607/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ (3η Ορθή Επανάληψη) απόφασης Υπουργείου Υγείας

Τελική κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – θέσεις υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π. οικ. 49607/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ (3η Ορθή Επανάληψη) απόφασης Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 02 Αυγούστου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον πίνακα τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων της ειδικότητας:

  1. Μίας (1) θέσηςσε βαθμό Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11110/09-09-2021 (ΑΔΑ:6ΣΘΩ46904Μ-ΣΒΥ) Προκήρυξη, κωδικός  6.1,
  2. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίαςκλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Άρτας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ/410/15-09-2021 (ΑΔΑ: Ω4ΡΕ4690ΒΚ8Ω) – Ορθή Επανάληψη  Προκήρυξη, κωδικός  6.10,
  3. Μίας (1) θέσηςσε βαθμό Επιμελητή Α ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6105/10-09-2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΒΦ4690ΒΠ-ΔΔ6)  Προκήρυξη, κωδικός  6.4,
  4. Μίας (1) θέσηςσε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  16637/15-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΣ74690ΒΦ-17Ρ)  Προκήρυξη, κωδικός  6.16,
  5. Μίας (1) θέσης σε βαθμό ΕπιμελητήΒ΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9424/14-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ52Τ46907Π-ΔΞΝ) Προκήρυξη, κωδικός  6.40,

που περιλαμβάνονται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 49607/07-09-2021 ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ (3η Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οi υποψήφιοi θα κληθo;yn στη διαδικασία της κατ΄ άρθρο (5) παρ. (β) της  υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-06-2021 ΦΕΚ 2804 Β’/30-06-2021 Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, αποδοχή των θέσεων.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Ανάρτηση Τελικής Μοριοδοτησης-Καρδιολογία-2021C

Καρδιολογία-Τελική Κατάταξη-2021C

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο