Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα, ημέρα Παρασκευή 9 Δεκμβρίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, την Τελική (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ/ θέσεις που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.45011/04-08-2022 ΑΔΑ:6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ,  για την πλήρωση των  θέσεων της ειδικότητας που περιλαμβάνονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Οi υποψήφιοi θα κληθούν στη διαδικασία της κατ΄ άρθρο (5) παρ. (β) της  υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-06-2021 ΦΕΚ 2804 Β’/30-06-2021 Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, αποδοχή των θέσεων.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Αναισθησιολογία-Τελική Κατάταξη-Β’2022-Διευθυντές πλην ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ

Αναισθησιολογία-Τελική Κατάταξη-Β’2022-Διευθυντή ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

Αναισθησιολογία-Τελική Κατάταξη-Β’2022-ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Ανάρτηση Τελικής Κατάταξης-Αναισθησιολογία-2022Β

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο