Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ παρ.3 του αρ.1 της .αριθ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 94594/5-12-2018, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5839/τ. Β/27-12-2018)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ παρ.3 του αρ.1 της .αριθ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 94594/5-12-2018, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5839/τ. Β/27-12-2018)

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα 09/05/2023 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ, Πίνακες Μοριοδότησης / Κατάταξης των υποψηφίων(πριν τις ενστάσεις), για την επιλογή Συντονιστή Οδοντιάτρου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.), σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.1 της .αριθ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 94594/5-12-2018, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5839/τ. Β/27-12-2018).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ :

  •      ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Οδ.Υ.Π.).

 

Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο