6η ΥΠΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για το ΚΥ ΙΘάκης

απ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΜΕ ΑΠΥ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ

Read More