Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δελτία Τύπου > Μνημόνιο συνεργασίας της 6ης ΥΠΕ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μνημόνιο συνεργασίας της 6ης ΥΠΕ με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

IMG 2
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας υπέγραψε στις 3 Ιανουαρίου 2024 ο Πρύτανης του εκπαιδευτικού ιδρύματος
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Μαντώ Εγγλεζοπούλου,
παρουσία του Διοικητή της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ιωάννη Καρβέλη.
Με τους δύο φορείς να έχουν ήδη συνεργαστεί με επιτυχία στον τομέα της ταυτόχρονης
διερμηνείας ως υπηρεσία σε αλλοδαπούς επισκέπτες του Νοσοκομείου κατά την
καλοκαιρινή περίοδο του 2023, αλλά και στον τομέα της αιμοδοσίας, το εν λόγω μνημόνιο
συνεργασίας διευρύνει τα αντικείμενα της μεταξύ τους συνέργειας. Στόχος είναι η
στενότερη διασύνδεση και η δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικής, εκπαιδευτικής κι
ερευνητικής συνεργασίας για τη διαμόρφωση κοινών δράσεων και πολιτικών
ενδιαφέροντος των δύο φορέων.
Συγκεκριμένα, το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει την υλοποίηση δράσεων στον τομέα
της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, αλλά και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων
κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της
ψηφιακής μετάβασης προβλέπονται επίσης δράσεις οργάνωσης και ψηφιοποίησης
αρχείων, ενίσχυσης των πληροφοριακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της
κυβερνοασφάλειας, καθώς και βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη εστίαση σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, διασφάλισης ποιότητας τροφίμων και
πρόληψης τροφιμογενών λοιμώξεων. Παράλληλα, περιλαμβάνεται και το πεδίο της
προβολής και επικοινωνίας του έργου του Νοσοκομείου με σύγχρονα ψηφιακά και
δικτυακά μέσα, η συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η εξειδικευμένη
επιμόρφωση – κατάρτιση των στελεχών του Νοσοκομείου μέσω προγραμμάτων του
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και η από κοινού
συμμετοχή στη διεκδίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επιπλέον,
αναγνωρίζεται ότι μέσω της διευρυμένης αυτής συνεργασίας, το Νοσοκομείο δύναται να
αποτελέσει «πυλώνα» για μελέτες και έρευνες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τέλος, η
συνεργασία περιλαμβάνει και την ταυτόχρονη δημιουργία του μουσείου του πρώτου
ψυχιατρείου της χώρας.
Με την ολοκλήρωση της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας, ο Πρύτανης του Ιονίου
Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή έρχεται να
επικυρώσει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία που έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το Γενικό
Νοσοκομείο Κέρκυρας στον τομέα της διερμηνείας σε αλλοδαπούς κατά την καλοκαιρινή
περίοδο, αλλά και της οργάνωσης της αιμοδοσίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας. Ταυτόχρονα όμως τη διευρύνει σημαντικά σε πολλαπλούς τομείς κοινού
ενδιαφέροντος, επ’ ωφελεία και των δύο φορέων. Το εγχείρημα της οριοθέτησης αυτής της
συνεργασίας ήταν σύνθετο και απαιτήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές
ούτως ώστε το τελικό πλαίσιο της συνεργασίας να είναι ουσιαστικό, υλοποιήσιμο και
πραγματικά ωφέλιμο. Ευχαριστώ θερμά τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Δρ. Μαντώ
Εγγλεζοπούλου για τη διαρκή διάθεση κατανόησης και υποστήριξης προς το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο που έχει επιδείξει, η οποία δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την
οριοθέτηση μιας σημαντικής συνεργασίας. Και φυσικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την
σημερινή υπογραφή τιμά με την παρουσία του ο Διοικητής της 6 ης ΥΠΕ κ. Ιωάννης Καρβέλης,
τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε σήμερα.
Συζήτηση η οποία ανοίγει νέες προοπτικές για το Ίδρυμά μας στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας».
Με τη σειρά της, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου, Δρ. Μαντώ Εγγλεζοπούλου
ανέφερε ότι «Είναι ακόμη μια σημαντική ημέρα για το Νοσοκομείο Κέρκυρας και για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρόκειται για την αγαστή συνεργασία του Νοσοκομείου με το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για τη συνεργασία Υγείας και Παιδείας, δύο πολύτιμων αγαθών
για την κοινωνία. Από την εθιμοτυπική μας ακόμη συνάντηση, κατά την ανάληψη των
καθηκόντων μου, πριν από περίπου 10 μήνες, ξεκινήσαμε να μιλάμε με τον κ. Πρύτανη για
την μετουσίωση σύμπραξης Υγείας και Παιδείας. Όπως ανέφερε και ο κύριος Πρύτανης
πρώτα ήταν η Αιμοδοσία με αφορμή το τραγικό περιστατικό των Τεμπών, αργότερα η
δημιουργία Συλλόγου Φοιτητών Εθελοντών Αιμοδοτών, και η διερμηνεία, παροχή που
οφείλει να έχει το Νοσοκομείο ενός εμβληματικού τουριστικού προορισμού. Πράγματι, η
Διοίκηση έχει εστιάσει στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας. Ο Διοικητής της 6 ης ΥΠΕ είναι πάντα δίπλα στο Νοσοκομείο και για αυτό
σήμερα με μεγάλη χαρά δέχτηκε να είναι εδώ μαζί μας όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά για τον
εκσυγχρονισμό του Συστήματος Υγείας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι η αποστολή
μας και ευχαριστώ τον κύριο Πρύτανη που το Όραμα θα γίνει Έργο για την κοινωνία! Από
την κοινωνία τα πήραμε στην κοινωνία οφείλουμε να τα δώσουμε.»
Τέλος, ο Διοικητής της 6 ης ΥΠΕ κ. Ιωάννης Καρβέλης τόνισε:
«Είναι διαρκής η εξωστρέφεια της 6 ης ΥΠΕ και η συνεργασία με θεσμικούς φορείς έτσι ώστε
να επιτυγχάνονται πολιτικές οι οποίες αντανακλούν στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών
υγείας που στόχο έχουν πάντα την αρτιότερη φροντίδα όλων των συμπολιτών μας, είτε σε
επίπεδο δημόσιας υγείας, είτε σε επίπεδο νοσηλείας στις νοσηλευτικές μας μονάδες.
Κατά συνέπεια είναι δεδομένη η ένωση των δυνάμεών μας με τα Πανεπιστημιακά
ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν την επιστημονική δυνατότητα να συμβάλουν στην
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης που υλοποιεί η 6 η ΥΠΕ.
Είμαστε αρωγοί στη συνεργασία που αναπτύσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ΓΝ Κέρκυρας
και δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη στο μέλλον και άλλων εκπαιδευτικών εφαρμογών.»
Λεζάντα φωτογραφίας 1 (από αριστερά προς τα δεξιά): Ο Πρύτανης του Ιονίου
Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Μαντώ
Εγγλεζοπούλου και τον Διοικητή της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Ιωάννη Καρβέλη.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο