Αρχική > ΚΕΕΛΠΝΟ
6η ΥΠΕ

Διαδικασία Ανάπτυξης και Οργάνωσης Δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο ΠΦΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814 "Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού." https://diavgeia.gov.gr/doc/783%CE%99465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%A76?inline=true

Read More