Αρχική > ιατροί ΕΣΥ
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Πινάκων Μοριοδότησης ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Οριστικούς Πίνακες Μοριοδότησης και σειράς κατάταξης των υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Xerox Scan_05072024144032

Read More
6η ΥΠΕ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

"Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας , Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις επιμελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την υπ΄αριθμ πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28-02-2024 ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ  έγκριση του Υπουργείου

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα 4 Ιουλίου 2024  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων  για τη θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας - 1 ΕΓΚΡΙΣΗ 2024. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες μοριοδότησης και  ανακατάταξης υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer  

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες Μη Αποδεκτές υποψηφιότητες και Πίνακες μοριοδότησης και  σειρά κατάταξης υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer    

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας

Αναρτούμε σήμερα 17/05/2024 ημέρα Παρασκευή στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε. τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας -για την πλήρωση μίας (1) θέσης  ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου στο βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση έγκρισης του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΥΡΟΥΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 29/04/2024 ημέρα Δευτέρα στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε. τον Πίνακα Συνέντευξης  -για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Νευροχειρουργικής στο βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ,που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 - ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση έγκρισης του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Πίνακα μοριοδότησης

Αναρτούμε σήμερα 26/04/2024 ημέρα Παρασκευή στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε. τον Πίνακα μοριοδότησης -για την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ που περιλαμβάνεται στην έγκριση του Υπουργείου Υγείας υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024. ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Scanned from a Xerox

Read More