Αρχική > Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Μ.Ε.Θ. – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤ. ΠΙΝΑΚΑ (ΒΑΘΜΟΛ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ & ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓ) Μ.Ε.Θ. ΒΑΘΜ. ΣΥΝΕΝΕΥΞΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα 4 Ιουλίου 2024  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων  για τη θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Read More