Αρχική > πρόσκληση (Page 3)
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α1β.Γ.Π. οικ. 29665/25-05-2022 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, σχετικά με τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια της γραπτής δοκιμασίας των υποψήφιων ειδικευομένων νοσηλευτών και του υπ’ αριθμ. 01/11-01-2023 πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής

Read More
nurse symbol

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ   «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ», «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»  «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» ΚΑΙ «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»  ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ  Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Read More
nurse symbol

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΟΥΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ:ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΟΥΣΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανακοινώνουμε τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, για την κάλυψη των εναπομεινάντων θέσεων στις ειδικότητες «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής, Χειρουργικής Νοσηλευτικής, Παθολογικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικής Παίδων , Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» έως 31/12/2022

Read More
nurse symbol

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Έως και τις 31/12/2022 μέχρι και ώρα 15:00 Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_081122ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Οδηγίες υποβολής αιτημάτων)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΟΧ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ

Read More
nurse symbol

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής», «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» και «Νοσηλευτικής Παίδων». Από 01/06/2022 έως και τις 14/06/2022 Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Οδηγίες υποβολής αιτημάτων) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ)

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7977-1.3.2021) Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”.

Προμήθεια «Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) που απαιτούνται για την διενέργεια χιλίων (1.000) εξετάσεων μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 από το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Πανεπιστημίου Πατρών». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών: 3/3/2021, ημέρα

Read More
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΥ Βορείου τομέα Πάτρας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΥ Βορείου τομέα Πάτρας.

Read More
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών στην Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής σε φορείς αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Υ.Δ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Read More