Αρχική > ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση ΤΕΠ

"Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα  1 Aπριλίου   2024 , στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας , 1.Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφίων  Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων  για  θέση  επιμελητή Β΄  ειδικότητας ΤΕΠ  του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  ΚΩΔ: 6.8  & για το Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΔ: 6.36 που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ πρωτ. Γ4α/Γ.Π.

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Νέας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για τις θέσεις των Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου & Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07-02-2020 (5η Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., τον Πίνακα Αναμοριοδότησης & Νέας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, για θέσεις Επιμελητή Β' των  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου & Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας  της ειδικότητας  (Επανάληψη διαδικασίας, σύμφωνα με

Read More