Αρχική > Χωρίς κατηγορία
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση ΤΕΠ

"Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα  1 Aπριλίου   2024 , στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας , 1.Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφίων  Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων  για  θέση  επιμελητή Β΄  ειδικότητας ΤΕΠ  του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  ΚΩΔ: 6.8  & για το Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΔ: 6.36 που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ πρωτ. Γ4α/Γ.Π.

Read More