Αρχική > Γραφείο Εκπαίδευσης

Γραφείο Εκπαίδευσης

 Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
 Δημόσια Διαβούλευση
 Διακηρύξεις – Προμήθειες

Νοσηλευτικές Ειδικότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι Τελευταίες Ανακοινώσεις Μας!
Ιστορικό Αρχείο Ανακοινώσεων
Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικοτήτων «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής», «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής», «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» και «Νοσηλευτικής Παίδων» κατηγορίας εκτός δημοσίου και τοποθέτηση των ειδικευομένων σε εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ», «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» ΚΑΙ «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ

Συνέδρια

Σεμινάρια

Print Friendly, PDF & Email