Αρχική > 2018 > Αύγουστος
6η ΥΠΕ

Έναρξη Ευρωπαϊκού προγράμματος

Έναρξη Ευρωπαϊκού προγράμματος :   Κοινή δράση για την ισότητα στην Υγεία στην Ευρώπη (Joint Action Health Equity Europe, JAHEE) Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι οι συστηματικές, άδικες και αποφευχθείσες ανισότητες στην κατάσταση της υγείας ή στην κατανομή των καθοριστικών παραγόντων της υγείας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, ανάλογα με την άνιση

Read More
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή ΠΓΝΠ 23082018

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Διοικητή/Κοινού Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.59979/02-08-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΔΗΜ465ΦΥΟ-ΜΙΔ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται από 18 Αυγούστου 2018 (η επομένη μέρα της δημοσίευσής της στα ημερήσια φύλλα εφημερίδων πανελλαδικής εμβέλειας, Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών)

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ 23082018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ   ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ 2 ΟΡΘΗ 220818 ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΟΡΘΗ 170818 ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 210818 ΠΓΝΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 21082018  

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ 22082018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 210818 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 210818 ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ 170818 ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 160818 ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 160818 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 140818 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 140818 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 140818  

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ 20082018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Read More
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή ΠΓΝΠ 17082018

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Διοικητή/Κοινού Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.59979/02-08-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΔΗΜ465ΦΥΟ-ΜΙΔ)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται από 18 Αυγούστου 2018 (η επομένη μέρα της δημοσίευσής της στα ημερήσια φύλλα εφημερίδων πανελλαδικής εμβέλειας, Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών)

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ 17082018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ Προκηρυξη ΓΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΟΜ ΑΙΓΙΟΥ) Προκηρυξη ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

Read More