6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. 6ης Υ.ΠΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 Αναρτούμε σήμερα Μ. Πέμπτη 16/04/2020 στην ιστοσελίδα της 6ης Υ.ΠΕ. τον αυτοματοποιημένο κατάλογο των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, για τις θέσεις ειδικευμένων

Read More