Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2021

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη  11 Αυγούστου  2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας 

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για δύο (2) θέσεις του .Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ((Προκήρυξη υπ. αριθμ.3038/9-2-2021   που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π../5333/05-02-2021(3η  Ορθή επανάληψη)   Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  (1η έγκριση 2021)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη  26 Aυγούστου   2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,  Πίνακες: 

 (Α) Μη αποδεκτών υποψηφιοτήτων(ΠΙΝΑΚΑΣ Α)

και Β) Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (πριν την συνέντευξη) των πρώτων πέντε (5) υποψηφίων 

 ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας σε βαθμό  Διευθυντή -Επιμελητή Α΄ & Β΄ 1η έγκριση 2021 σύμφωνα με την  αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/05.02.2021 ΑΔΑ: ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  ,  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

– μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας  του Γ.Ν.Πατρών ,

-μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΟΡΓ. ΜΟΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΟΡΓ. ΜΟΝ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ),

-μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίαςτου Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ

μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ,

μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΠ. ΜΟΝ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ),

μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄ Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

-μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄ Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ( ΟΡΓ. ΜΟΝ. ΠΥΡΓΟΥ)

– δύο  (2) θέσεις  Επιμελητών Α΄ Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του, Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

-μίας (1) θέσης Επιμελητή  Α΄Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΡΓ. ΜΟΝ. ΣΠΑΡΤΗΣ»Ι& ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» )

– δύο  (2) θέσεις  Επιμελητών Α΄ Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του, Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ και

– μίας (1) θέση Δ/ντή του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο