6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πινάκων Χειρουργικής 3ης έγκρισης 2020

Αναρτούμε σήμερα 27/9/2021  στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε ,Πίνακες μη παραδεκτών καθώς και αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης (πριν τη συνέντευξη),των πέντε(5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας  Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση  Γ4α/Γ.Π. 54849//21/9/2020 ορθή επανάληψη.    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ :  ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΤΟΥ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔ. & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ -1Η ΠΡΟΚΗΡ. 2021)

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 το αρίθμ. 969/27-9-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες  μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων για θέσεις ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/5-2-2021 (ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Αναπληρωτή

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ – θέσεις 6.20 & 6.24

"Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ , μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των θέσεων του Π.Γ.Ν. Πατρών (6.20.1) & του Γ.Ν. Πρέβεζας (6.24.1) που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου

Read More