Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΜΕΘ – 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2022)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΜΕΘ – 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2022)

6η ΥΠΕ

Σας στέλνουμε το αρίθμ. 817/20-10-2022 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τις θέσεις Μ.Ε.Θ Νοσοκομείων αρμοδ. 6ης Υ.ΠΕ., που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 45011/4-8-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (2η έγκριση 2022), προκειμένου να αναρτηθούν σήμερα στον ιστότοπο  της 6ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤ ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨΗΦ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Μ.Ε.Θ. Β΄ ΠΡΟΚ.2022 ΜΗ ΠΑΡΑΔ-ΑΝΑΜΟΡ&ΝΕΑ ΚΑΤΑΤ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

ΜΕΘ Β΄ΠΡΟΚ.2022 ΜΗ ΠΑΡΑΔ-ΑΝΑΜΟΡ&ΝΕΑ ΚΑΤΑΤ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο