6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Πίνακα : Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), υποψηφίων ειδικότητας Πνευμονολογίας Φυματιολογίας, σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β που περιλαμβάνεται στην εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας  αρ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π. 45011/4-8-2022. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Read More