Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Τελική κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – θέσεις υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π. οικ.5333/05-02-2021 ΑΔΑ:ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ (3η Ορθή Επανάληψη) απόφασης Υπουργείου Υγείας

Τελική κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – θέσεις υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π. οικ.5333/05-02-2021 ΑΔΑ:ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ (3η Ορθή Επανάληψη) απόφασης Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον πίνακα τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων της ειδικότητας:

-Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Αμαλιάδας / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. 1067/09-02-2021 (ΑΔΑ:9ΦΤΗ4690ΒΠ-328) / κωδικός  6.28

Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. 5135/09-02-2021 (ΑΔΑ:65ΞΚ46906Λ-ΓΑΠ) / κωδικός  6.3

Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. 2709/09-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΨΗ4690ΒΦ-ΑΥ4)  / κωδικός  6.66

Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών   / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. Α31/2136/09-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΡ046904Α-Λ2Ξ)   / κωδικός  6.88

-Γ.Ν. Λευκάδας  / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. 193/09-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΑΡ4690ΒΧ-ΑΝΕ)   / κωδικός  6.97

-Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ. Ναυπλίου  / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. 1362/09-02-2021 (ΑΔΑ:6Θ4Ο46907Β-8Φ0)  / κωδικός  6.103

-Γ.Ν. Πρέβεζας  / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. 1425/09-02-2021 (ΑΔΑ:6ΚΦΩ469079-ΒΧΣ)   / κωδικός  6.109

-Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»  / 1 θέση / Προκήρυξη υπ. αριθμ. 3904/10-02-2021 (ΑΔΑ:9ΩΑΚ46906Γ-2ΨΩ)   / κωδικός  6.161

που περιλαμβάνονται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/05-02-2021 ΑΔΑ:ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ (3η Ορθή Επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι θα κληθούν στη διαδικασία της κατ΄ άρθρο (5) της  υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05-02-2020 ΦΕΚ 320 Β’/06-02-2020 Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιημένα (με το εικοστό πέμπτο άρθρο του Ν.4771/2021) ισχύει, αποδοχή θέσης.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Πίνακας Τελικής Κατάταξης-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-A’2021

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Κατάταξης-Ορθοπαιδική-2021Α

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο