Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση των Αυτοματοποιημένων Καταλόγων υποψηφίων της αρίθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.33935/22-06-2023 έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Ανάρτηση των Αυτοματοποιημένων Καταλόγων υποψηφίων της αρίθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.33935/22-06-2023 έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

6η ΥΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Στην Πάτρα σήμερα 04/09/2023 ημέρα Δευτέρα στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, αναρτάται ο αυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους (όπως έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Υγείας) για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε δομές της Π.Φ.Υ. της 6ης Υ.ΠΕ., που προκηρύχτηκαν κατόπιν της αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.33935/22.06.2023 (ΑΔΑ: ΩΧ0Ρ465ΦΥΟ-ΦΧ9) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΦΥ 2023 B ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο