Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αιματολογικών αναλυτών.

Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αιματολογικών αναλυτών.

PROMITHIES

Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αιματολογικών αναλυτών.

CPV: 38434520-7

Προϋπολογισμός: 238.352€ πλέον ΦΠΑ για 1 έτος

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 22-04-2024 και ώρα 15:00.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο