Αρχική > ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
6η ΥΠΕ

AΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

Αναρτούμε σήμερα 07-04-2021 τον Πίνακα τελικής Βαθμολογίας και Κατάταξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης  ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την προκήρυξη Ορθή Επανάληψη 3776/12-2-2020, η οποία περιλαμβάνεται στην αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 5η Ορθή Επανάληψη, απόφαση του Υπουργείου Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκων Α. Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων και Β. Αναμοριοδότησης και Νέας κατάταξης (πριν τις ενστάσεις) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής σε βαθμό ΕΒ΄ 1η έγκριση 2020

Ανάρτηση Πινάκων Αγγειουχειρουργικής

Read More