Αρχική > ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα 05-01-2022 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων, για κάθε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας σε βαθμό ΕΒ΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που εμπεριέχετε στην εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05-02-2021 - 3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - του Υφυπουργού Υγείας. Για

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ -1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

Αναρτούμε σήμερα 02-12-2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες Α. Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων και Β. Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που εμπεριέχετε στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. 5333/05-02-2021 - 3Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υπουργείου Υγείας, για την πλήρωση :   - Μίας (1)

Read More
6hYpe

Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας σε βαθμό ΕΒ΄ μετά την συνέντευξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Α).

Αναρτούμε σήμερα, Δευτέρα  23  Νοεμβρίου 2020,  τον  κάτωθι Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για τη θέση ειδικότητας  Δερματολογίας και  Αφροδισιολογίας  σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) Ακολουθεί  επισυναπτόμενο αρχείο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Read More