Αρχική > μαγνητικής τομογραφίας
SUPPLIERS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ:9/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1,5 Tesla ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.230.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΨΗ67469ΗΔΜ-ΩΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Read More