Αρχική > Νευροχειρουργική (Page 2)
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 30-07-2021 ημέρα Παρασκευή στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ τους Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄  (μετά τη συνέντευξη)  που περιλαμβάνονται στην Γ4α/Γ.Π. οικ.8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εγκριτική απόφαση του υφυπουργού υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης

Read More
6η ΥΠΕ

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 20-07-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ.

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 20-07-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ.

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πινάκων Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης Νευροχειρουργικής

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, τους πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, που περιλαμβάνονται στην Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού υγείας, για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων: - Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Read More