Αρχική > παιδιατρική
ΚΡΙΣΕΙΣ

3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΦΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Κ.ΥΓ.Κ.ΑΧΑΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα 22 Νοεμβρίου 2023 η τελική Μοριοδότηση και Κατάταξη των πέντε πρώτων υποψηφίων που αφορά στην πλήρωση θέσης ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ για το Κ.Υγ. Κ. ΑχαΪας (1η έγκριση 2023) 3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ.ΥΓ.Κ.ΑΧΑΙΑΣ  

Read More
ΚΡΙΣΕΙΣ

2η Ανάρτηση ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαϊας (Ο.Μ.ΑΙΓΙΟΥ)

Αναρτούμε σήμερα τον κάτωθι Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη και μετά τις ενστάσεις) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για το Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ο.Μ. ΑΙΓΙΟΥ). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο (2) παρ. ε της υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 7330/05.02.2020  (ΦΕΚ 320/Β’06.02.2020)  Απόφασης  του Υπουργείου Υγείας, οι κάτωθι υποψήφιοι θα προσκληθούν

Read More
ΚΡΙΣΕΙΣ

2η Ανάρτηση Κ.Υγ. Κ.Αχαίας Παιδιατρικής Π.Φ.Υ. (1η 2023)

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 ο Πίνακας των πέντε υποψηφίων πριν την συνέντευξη για την ειδικότητα ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Π.Φ.Υ.) για το Κ.Υγ. Κ.ΑχαΪας (1η προκήρυξη 2023). 2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  

Read More
6η ΥΠΕ

1η Ανάρτηση Κ.Υγ. Κ.Αχαίας Παιδιατρικής Π.Φ.Υ. (1η 2023)

Στην Πάτρα σήμερα 13 Νοεμβρίου 2023 , ημέρα  Δευτέρα, αναρτάται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  ο πίνακας: Κατάταξης των πέντε επόμενων υποψηφίων, λόγω εξαντλήσεως του Πίνακα Επιτυχόντων, για θέσεις ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Π.Φ.Υ) κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., για το Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ όπως εγκρίθηκε με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 17579/23.03.2023  εγκριτική απόφαση του

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Επανάληψης Παιδιατρικής ΠΦΥ (1η 2023)

Στην Πάτρα σήμερα 13 Νοεμβρίου 2023, ημέρα  Δευτέρα, αναρτάται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  ο πίνακας: Κατάταξης των πέντε επόμενων υποψηφίων, λόγω εξαντλήσεως του Πίνακα Επιτυχόντων, για θέσεις ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Π.Φ.Υ) κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., για το Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ όπως εγκρίθηκε με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 17579/23.03.2023  εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΦΥ 1Η 2023 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναρτώνται σήμερα 07/11/2023 οι Πίνακες ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για κάθε θέση ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ. (1η 2023) Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο εάν αποδέχονται τη θέση (ΦΕΚ Β/1021/23.02.2023) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΦΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΦΥ 1Η 2023

Αναρτώνται σήμερα 07/11/2023 οι Πίνακες ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για κάθε θέση ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ. (1η 2023) Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο εάν αποδέχονται τη θέση (ΦΕΚ Β/1021/23.02.2023) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΦΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1Η 2023    

Read More
6η ΥΠΕ

1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ.

Στην Πάτρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη, αναρτώνται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες: Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Π.Φ.Υ) κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 17579/23.03.2023  εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022)

Αφορούν θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Νοσοκομείων αρμοδ. 6ης Υ.ΠΕ., που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 45011/4-8-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (2η έγκριση 2022). ΠΡΑΚΤΙΚΟ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6ηΥΠΕ_ΠΑΙΔ-ΚΗ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2022 ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΠΑΙΔ-ΚΗ Β΄ΠΡΟΚ.2022 ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ ΣΥΓΚΕΝΤΡ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022)

Αφορούν θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Νοσοκομείων αρμοδ. 6ης Υ.ΠΕ., που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 45011/4-8-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (2η έγκριση 2022). ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 6ηΥΠΕ_ΠΑΙΔ-ΚΗ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2022 ΜΗ ΠΑΡΑΔ- ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔ-ΚΗ Β΄ΠΡΟΚ.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΜΗ ΠΑΡΑΔ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ

Read More