Αρχική > ειδικότητας T. E. Π
6η ΥΠΕ

Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Αναμοριοδότηση και νέα κατάταξη  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας T. E. Π 

Αναρτούμε σήμερα ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Αναμοριοδότηση και νέα κατάταξη  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας T. E. Π   2η Έγκριση 2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης

Read More