Αρχική > ΜΕΕ
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Στελέχωση των Τμημάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 6ης ΥΠΕ

Η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος  με  Αρ. Πρωτ.: 11262/16-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΞ17469ΗΔΜ-ΡΣΠ)  

Read More