Αρχική > 2019 > Οκτώβριος
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 31/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 31/10/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 31-10-2019 31-10-2019

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17/10/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 17-10-2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17-10-2019

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2Η, 3Η &4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2Η, 3Η &4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΘ-ΟΓΚ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΘ-ΟΓΚ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡ ΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΘ-ΟΓΚ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας 3ης Έγκρισης 2018

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου,  ως η σχετική υπ.αριθμ.8349/21-08-2018, ΑΔΑ: ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) , κωδικός θέσης 6.73.1, (2) Δύο θέσεων Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Π.Γ.Ν. Πατρών , ως η σχετική

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας 2η Έγκριση 2018 Ν.Μ. Αμαλιάδας

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Αμαλιάδας,  ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12,04/2018 ΑΔΑ : 6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.25.1), της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./25794 (Σχετ. 24644)/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».    " Δευτέρα 14

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 14/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 14/10/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 14-10-2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 14-10-2019

Read More