Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας 3ης Έγκρισης 2018

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου,  ως η σχετική υπ.αριθμ.8349/21-08-2018, ΑΔΑ: ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) , κωδικός θέσης 6.73.1, (2) Δύο θέσεων Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Π.Γ.Ν. Πατρών , ως η σχετική

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας 2η Έγκριση 2018 Ν.Μ. Αμαλιάδας

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Αμαλιάδας,  ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12,04/2018 ΑΔΑ : 6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.25.1), της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./25794 (Σχετ. 24644)/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».    " Δευτέρα 14

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 14/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 14/10/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 14-10-2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 14-10-2019

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 3ΗΣ & 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  3ΗΣ & 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 3Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΓΝΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 4Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Read More

ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΏΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανάρτηση μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για την 1η έγκριση 2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Read More