Ανάρτηση Πινάκων Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων & Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) Παθολογικής Ογκολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 21Σεπτεμβρίου 2020 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). , μετά

Read More