6η ΥΠΕ

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων και Πίνακας ΑναΜοριοδότησης & Νέας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12:30 Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων και Πίνακα ΑναΜοριοδότησης & Νέας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τις συνεδριάσεις του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για

Read More