Αρχική > 2020 > Αύγουστος
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτησης των  Αυτοματοποιημένων   Καταλόγων  υποψηφίων της  αρίθμ.Γ4α/γ.π.42951/13-07-2020 έγκρισης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ.7330/2020 (ΦΕΚ 320/Β΄/2020) Υ.Α. Στην Πάτρα  σήμερα στις 31/08/2020 ημέρα Δευτέρα, στον ιστότοπο της  6ης ΥΠΕ, αναρτήθηκε ο αυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων θέσεων ειδικότητας Καρδιολογίας – 1η έγκριση 2019

Πίνακας Aρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΊΑΣ  για την πλήρωση: Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β' της σχετικής ειδικότητας ,  για το Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 6502/27-03-2019, ΑΔΑ: Ω5584690Β3-Ν00 (2η Ορθή Επανάληψη)Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.46.1, Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β' της σχετικής ειδικότητας ,  για το Γ.Ν.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 1772/27-03-2018  ΑΔΑ: ΩΩ8Ω4690ΒΞ-ΡΥΚ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.43.1, οι οποίες προκηρύχθηκαν ακολούθως της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Απόφασης

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας-4η έγκριση 2018

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» ως η σχετική υπ. αρίθμ. 17691/22-10-2018, ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.133.1), της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».: "Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 στον

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας-3η έγκριση 2018

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» ως η σχετική υπ. αρίθμ. 14045/21-08-2018, ΑΔΑ: 7Ζ9Υ469Η2Π-Κ73 Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.86.1) & Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Α' του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ν.Μ. Καλαβρύτων  ως η σχετική υπ. αρίθμ. φ2/2139/14-08-2018 ΑΔΑ:ΩΠΕ546904Η-90Γ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.74.1), της υπ. αριθμ.), Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018 (Ορθή

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας-2η έγκριση 2018

Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' του Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ.Άργους ως η σχετική υπ. αρίθμ.  4382/16-04-2018 ΑΔΑ : Ω7ΦΙ4690Β4-ΛΟΔ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.17.1) & Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12-04-2018, ΑΔΑ: 6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 9.1.27), της υπ. αριθμ.), Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».:   Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 στον ιστότοπο της

Read More
6hYpe

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 28/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 28/08/2020 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 28.08.2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 28.08.2020

Read More
6hYpe

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για «Έλεγχο και επιδιόρθωση κλιματιστικών μονάδων» στην Κεντρική Υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ Προσφορές μέχρι 28-8-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ      

Read More
6hYpe

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ FUSER

Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την «Αλλαγή fuser σε εκτυπωτή HP2055 dn» της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης ΥΠΕ Προσφορές μέχρι 27-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ FUSER      

Read More