6η ΥΠΕ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική σε νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΠ.ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Read More